Home

Centrum voor Geboorte, Gezondheid en Welzijn

Eden Geboorte, Gezondheids- en Welzijnscentrum is een plek waar alle levensthema’s, van geboorte tot dood in de ruimste zin van het woord, aan bod kunnen komen. Het wil specifiek een plaats zijn, waar alle fasen van een vrouwenleven, van geboorte, puberteit, vruchtbaarheid, seksualiteit, zwangerschap en bevalling tot menopauze, aandacht hebben.

Ons team werkt vanuit een holistische mensvisie, waarbij de behandeling van het niet-fysische gedeelte van het menselijk lichaam voorop staat en waarbij gebruik gemaakt wordt van zachte, therapeutische technieken die erkend zijn o.w.v. hun doeltreffendheid. Hiertoe staat een multidisciplinair team van experten, zowel uit de medische als de complementaire sector ter beschikking van de cliënt: vroedvrouwen, osteopaten, massotherapeuthen, verpleegsters, gezondheidscoaches, … Gekeken wordt naar de behoeften van de cliënt en van hieruit kan doorverwezen worden naar de collega’s uit het team of ons netwerk.

Onze prioriteit is de gezondheid en het welzijn van de families en dit vanuit een vrouwelijk oogpunt.

Activiteiten in Eden Centrum

Eden het Geboorte-, Gezondheids- en Welzijnscentrum te Pepingen (Vlaams-Brabant) organiseert activiteiten rond drie verschillende thema’s: Zwangerschap & geboorte, Gezondheid en Welzijn. Daarenboven zet Eden zich ook in voor minderbedeelde vrouwen in Afrika via “Eden verlegt grenzen“.Pregnant-Woman

In de agenda vind je de planning terug voor het najaar 2016 en het nieuwe jaar 2017. Indien er geen data bij de activiteiten staan of de sessies reeds verlopen zijn, mag je bij interesse altijd een mailtje sturen via de contactpagina.

Bewaren

Bewaren

Bewaren